افزایش ۵۷درصدی حقوق باعث تورم ۴۵درصدی امسال شد؟


وزیر کار اعلام کرده است که “افزایش ۵۷درصدی مزد کارگران در سال ۱۴۰۱ تورم‌زا بوده است”. در این متن، به بررسی روابط بین افزایش دستمزد و تورم پرداخته می‌شود. آیا افزایش دستمزد واقعاً می‌تواند موجب تورم شود؟

وزیر کار با اعلام افزایش 57درصدی دستمزد، اظهار داشته است که این افزایش نه تنها به کارگران کمک نکرده بلکه تورم را به 45درصد افزایش داده است. اما کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که افزایش دستمزد باید با افزایش تقاضا همراه شود تا تورم ایجاد شود.

سبد معیشت و نقش آن در تورم

سبد معیشت نقش مهمی در درک تغییرات تورمی دارد. اما متأسفانه هرساله در تعیین دستمزد به این سبد توجه کمی شده است. مطالعات نشان می‌دهد که رقم سبد معیشت از حداقل دستمزد متفاوت است و این باعث جدال‌های مکرر در مواقع تعیین دستمزد شده است.

رابطه تورم و افزایش دستمزد: دیدگاه اقتصاددانان

با توجه به تحلیل‌های اقتصادی، افزایش دستمزد تنها زمانی می‌تواند تورم ایجاد کند که تقاضای اضافی به وجود بیاید. این در حالی است که دستمزد کنونی کارگران هزینه‌های زندگی را تأمین نمی‌کند. لذا تحلیلگران بازار معتقدند که اگر تقاضا کاهش پیدا کند، افزایش دستمزد تأثیر تورم‌زا نخواهد داشت.

نقد و تأکید بر تقاضا: مسئله تورم در ایران

در شرایط تورم، افزایش دستمزد باید به گونه‌ای باشد که توان بالقوه برای تقاضا افزایش یابد. اگر کارگران نتوانند خریدار کالاهای اساسی مثل گوشت و مرغ باشند، تورم نمی‌تواند به دنبال افزایش دستمزد باشد.

تعامل بین دستمزد و تورم: تجربه اخیر

با افزایش 27درصدی حداقل دستمزد و افزایش 21درصدی دستمزد سایر سطوح در مقابل تورم 47درصدی، قدرت خرید کارگران حدود 50درصد کاهش یافته و تقاضای عمومی کاهش یافته است. اما سوال اینجاست که چرا تورم امسال با سال گذشته تفاوت چندانی ندارد؟

نقد ارتباط دستمزد و تورم از دیدگاه کارشناسان

کارشناسان مسائل اقتصادی معتقدند که علت عدم کاهش تورم در این شرایط به این بازمی‌گردد که تقاضا به اندازه کافی حفظ نشده است. در صورتی که تقاضا کاهش یابد و بازار در رکود قرار گیرد، افزایش دستمزد تأثیر چندانی بر تورم نخواهد گذاشت.

تأثیر الزامات قانونی در تعیین دستمزد

الزامات قانونی در مورد تعیین حداقل مزد کارگران نقش مهمی ایفا می‌کنند. با این حال، تداوم افزایش دستمزد بدون توجه به این الزامات ممکن است به تحولات منفی در بازار کار منجر شود.

نتیجه‌گیری

در پایان، باید تأکید شود که تعیین دستمزد و تورم دو مسئله پیچیده‌ای هستند و وابستگی مستقیمی بین افزایش دستمزد و تورم وجود ندارد. توازن میان عرضه و تقاضا، الزامات قانونی و وضعیت تقاضای عمومی تأثیرات بزرگی در این زمینه دارند و باید با دقت بیشتری بررسی شوند.

با احترام ، مجله خبری مسیر آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *